-
 
Kunnon tuulahdus
 
 
Ryhmien työnohjaus, työyhteisöjen työnohjaus, yksilötyönohjaus
 
Työnohjauksessa painotan avointa vuorovaikutusta ja luottamuksen syntymistä ryhmissä ja työnohjattavan kanssa. Tavoitteena henkinen ja fyysinen työssä jaksaminen ja oman työn kehittäminen sekä omien voimavarojen tunnistaminen, löytäminen ja hyödyntäminen.

Työnohjauksen toimintamuotoina käytän
• keskustelua
• toiminnallisia harjoituksia esim. työnohjausta kävellen
• rentoutus - ja mielikuvaharjoituksia

Suomen työnohjaajat ry:n jäsenenä noudatan yhdistyksen sääntöjä ja arvomaailmaa (katso nettisivut)

 
-
i Tuula Välimäki Puh. 0500 799 432